Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.rijopleidingnederland.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden. Deze heeft u dan ook te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Rijopleiding Nederland streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld. Echter Rijopleiding Nederland staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

De juridische informatie op de website is van algemene aard. Hierdoor kan deze niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Rijopleiding Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website. Dit is ook van toepassing voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Rijopleiding Nederland en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Rijopleiding Nederland garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Rijopleiding Nederland te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Rijopleiding Nederland heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Rijopleiding Nederland aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Rijopleiding Nederland zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Rijopleiding Nederland daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Heeft u vragen over deze disclaimer? Neem dan contact met ons op.

Rijopleiding Nederland
Meerndijk 47
3454 HN De Meern
Tel: 06 – 33 98 3003
E-mail: info@rijopleiding-nederland.nl

Scroll naar boven